Downloads

Up

Imocca in the press

Son nom pourrait nous le laisser penser et pourtant...I-MOCCA 7-022-BE n'est pas le dernier né d'une célèbre marque de capsules de café mais un projet européen dont l'ambition est de stimuler l'économie de la région INTERREG (France, Angleterre, Flandre, Pays-Bas)

"Interregional MObility and Competence Centres in Automation (I-MOCCA)" "Industriële Datacommunicatie" en "Embedded Control" zijn twee belangrijke en snel evoluerende automatiseringstechnologieën in de industrie en in de "bredere economie". Onze economie - met veel "medium" technologische bedrijven, en veel producerende bedrijven - heeft baat op het gebied van competitiviteitswinsten, energie-efficiëntie, ...

De KAHO Sint-Lieven (lid van PI Belgium) in Gent neemt sinds deze zomer deel aan i-MOCCA...

The University of Greenwich at Chatham Maritime is one of the key partners in the new EU
Interregional Mobility and Competence Centres in Automation (iMOCCA) project.

KAHO Sint-Lieven dediera son stand au projet Interreg IVa i-MOCCA...

Live demo IO Link KA HO Sint-Lieven KAHO Sint-Lieven stelt op zijn stand het Interreg IVa project i-MOCCA voor (“interregional MObility and Competence Centres in Automation”). In dit netwerk werken industrie, professionele organisaties en universitaire partners samen op het gebied van “industriële datacommunicatie” en “embedded control”. In een voordracht wordt IO Link toegelicht: basisbegrippen, voorbeeldconfiguraties. Op de stand is er doorlopend een live demo van IO Link, en zijn de eerste projectresultaten te bekijken.

Give people with nonverbal communication a way to communicate with their Smartphone

Link to the full article: http://futurortho.wifeo.com/service-blog.html

iMocca (165.88 kB)
 hot
Après le projet SYSIASS (voir N° 20 de la revue de l’AI), ISEN est impliqué dans un nouveau projet soutenu fi nancièrement pendant 3 ans par le programme Interreg IVA 2 Mers et le FEDER. Son nom : i-MOCCA comme «Interregional MObility and Competence Centres in Automation»
Mid-February 2012 Howest (University College West Flanders in Kortrijk) has opened the laboratory emc.howest. More than a hundred people from both industry and the research community attended the opening and took a look at the brand new lab.
Howest (de Hogeschool West-Vlaanderen in Kortrijk) heeft medio februari 2012 het laboratorium EMC Howest geopend. Meer dan honderd mensen uit zowel de industrie als de onderzoekwereld woonden de opening bij en namen een kijkje in het spiksplinternieuwe lab.
Opening EMC-labo en eerste steenlegging Kenniscentrum industriële automatisering. Bij Howest (Hogeschool West-Vlaanderen) in Kortrijk vierde men onlangs twee keer feest. De feestelijke opening van het nieuwe EMC-labo was een eerste wapenfeit. Nauwelijks een maand later legde men de spreekwoordelijke eerste steen van het nieuwe Kenniscentrum Industriële Automatisering.
Autrement dit (1.58 MB)
 hot

Autrement dit

Onderwijs en kennis zijn en blijven een continu punt van aandacht. In kwantitatief én kwalitatief opzicht willen we de laatste stand van de techniek kunnen blijven volgen. Lopen er onderzoeksprojecten van betekenis? En hoe intensiveren we de samenwerking tussen onderwijs en industrie? Een gesprek met actief bestuurslid van PI Belgium, Philippe Saey.

i-MOCCA: Collaboration KU Leuven et UGent dans un projet Interreg concernant l’automatisation industrielle

DSP Valley Augustus-September 2014
i-MOCCA: Samenwerking KU Leuven en UGent in Interreg-project rond industriële automatisering

Het belooft een onstuimig, maar vooral interessant najaar te worden. Vooral rondom de Belgische PROFIdag 2014 zijn de verwachtingen hoog gespannen. Voor het eerst is het programma dit jaar samengesteld in samenwerking met i-MOSYDE, een cluster dat de ervaringen en behaalde resultaten van verschillende Europese projecten op het gebied van (industriële) datacommunicatie en embedded systemen bundelt.