Aerodynamic levitation of a beach ball

PROFInieuws BE 2-2014

Het belooft een onstuimig, maar vooral interessant najaar te worden. Vooral rondom de Belgische PROFIdag 2014 zijn de verwachtingen hoog gespannen. Voor het eerst is het programma dit jaar samengesteld in samenwerking met i-MOSYDE, een cluster dat de ervaringen en behaalde resultaten van verschillende Europese projecten op het gebied van (industriële) datacommunicatie en embedded systemen bundelt.

<< download het volledig artikel >>

KU Leuven and UGent joined forces in i-MOCCA project

The Interreg IVa 2 Seas project i-MOCCA (“interregional MObility and Competence Centers in Automation”) had its closing conference on June 3rd in Lille, France. Two DSP Valley  members  – KU Leuven TechnologieCampus Gent (formerly KAHO Sint-Lieven) and UGent Department Industrial System and Product Design (formerly HoWest) – are still working on a prolongation of the project until 30/09 (agenda on www.imocca.eu).

 

<< download the article >>

<< download het volledig artikel >>

<< télécharger l'article complet >>

Onderzoek onder de loep

Onderwijs en kennis zijn en blijven een continu punt van aandacht. In kwantitatief én kwalitatief opzicht willen we de laatste stand van de techniek kunnen blijven volgen. Lopen er onderzoeksprojecten van betekenis? En hoe intensiveren we de samenwerking tussen onderwijs en industrie? Een gesprek met actief bestuurslid van PI Belgium, Philippe Saey.

 

<< download het volledig artikel >>

Autrement dit - i-MOCCA: Les écoles lilloises au top de l'electronique embarquée

Jusqu'en 2014, Lille 1, HEI, I'CAM et l'ISEN planchent sur un projet européen de centre de compétences pour intégrer des systèmes électroniques embarqués dans les transports, l'énergie ou même la domotique.

 

<< télécharger l'article complet >>

 

Motion Control - Dubbele uitbreiding Howest illustreert voortdurende groei

Opening EMC-labo en eerste steenlegging Kenniscentrum industriële automatisering. Bij Howest (Hogeschool West-Vlaanderen) in Kortrijk vierde men onlangs twee keer feest. De feestelijke opening van het nieuwe EMC-labo was een eerste wapenfeit. Nauwelijks een maand later legde men de spreekwoordelijke eerste steen van het nieuwe Kenniscentrum Industriële Automatisering.

 

<< download het volledig artikel >>

i-MOCCA dans AI Contact

Après le projet SYSIASS (voir N° 20 de la revue de l’AI), ISEN est impliqué dans un nouveau projet soutenu fi nancièrement pendant 3 ans par le programme Interreg IVA 2 Mers et le FEDER. Son nom : i-MOCCA comme «Interregional MObility and Competence Centres in Automation».

 

<< télécharger l'article complet >>

i-MOCCA in PROFINieuws 2012, nr1

 

Live demo IO Link KA HO Sint-Lieven KAHO Sint-Lieven stelt op zijn stand het Interreg IVa project i-MOCCA voor (“interregional MObility and Competence Centres in Automation”). In dit netwerk werken industrie, professionele organisaties en universitaire partners samen op het gebied van “industriële datacommunicatie” en “embedded control”. In een voordracht wordt IO Link toegelicht: basisbegrippen, voorbeeldconfiguraties. Op de stand is er doorlopend een live demo van IO Link, en zijn de eerste projectresultaten te bekijken.

<< download het volledig artikel >>

<< télécharger l'article complet >>

DSP Valley - Howest opens EMC Laboratory

Mid-February 2012 Howest (University College West Flanders in Kortrijk) has opened the laboratory emc.howest. More than a hundred people from both industry and the research community attended the opening and took a look at the brand new lab.

 

<< link to the full article >>

Aandrijftechniek - Howest opent EMC-laboratorium

Howest (de Hogeschool West-Vlaanderen in Kortrijk) heeft medio februari 2012 het laboratorium EMC Howest geopend. Meer dan honderd mensen uit zowel de industrie als de onderzoekwereld woonden de opening bij en namen een kijkje in het spiksplinternieuwe lab.

 

<< download het volledig artikel >>